Βιογραφικό

Καθηγητής Πληροφορικής , μέλος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου

ΣΠΟΥΔΕΣ

Απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης .

Μaster από το University of East Anglia για την εργασία μου στον τομέα της Γραφικής με θέμα “From Map to Diagram”.

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

2/9/2002 –     Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ 86) τοποθετημένος στο 1ο ΕΠΑΛ Χίου.

1996-2002    Συμμετοχή στο έργο: “Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης του  Πανεπιστημίου Πειραιώς” στα πλαίσια του προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., ως ειδικός επιστήμονας πληροφορικής. Από τον Ιούνιο του 2001 μέχρι τον Αύγουστο του 2002 εργαζόμουν στην ανωτέρω θέση στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιο Πειραιώς ως υπάλληλος αορίστου χρόνου.

 1994-2002   Ανάπτυξη εφαρμογών (Visual Basic – Access), ως ελεύθερος επαγγελματίας (Εμπειρογνώμων Πληροφορικής)  για διάφορους φορείς ιδιώτες ή δημόσιους.

1999-2000    Συμμετοχή στο έργο: «ΕΠΕΑΕΚ-Ανάπτυξη εφαρμογής Σχολικών βιβλιοθηκών στο Πειραιά, Ανατολική και Δυτική Αττική» ως Ειδικός επιστήμονας πληροφορικής.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2002 –           1ο ΤΕΕ/ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ Τομέας Πληροφορικής

2006 –           Συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου (ΣΕΠ Χίου).(Προγραμματισμός, ρομποτική)

1994 – 2002  Διδασκαλία  πλήθους μαθημάτων πληροφορικής  σε  ΙΕΚ, σχολές, ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καθώς και στο πρόγραμμα “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιολόγηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση”.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ERASMUS

Anatolia education, Robotics & coding, Prague Czech republic.

Robootica (www.robootika.ee), Robotics training with Mindstorms platform for IT teachers, Tartu Estonia.

Associação Educativa para o Desenvolvimento da Criatividade.  δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων διαθεματικού περιεχομένου με τη χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτική, Lisbon, Portugal.

TUE Eindhoven University of Technology, Building, designing, and using a Digital Museum: The Inventing Europe Experience.

Universitat Politècnica de València (ETSINF), Museo Informatica, Developing  a Museum of Informatics, València, Spain.

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Διαχείριση του ψηφιακού μουσείου Πληροφορικής  

Διαχείριση της πλατφόρμας εκπαίδευσης του ΣΕΠ Χίου

Δημιουργία και διαχείριση στη πλατφόρμα εκπαίδευσης του ΣΕΠ Χίου του διαδικτυακού μαθήματος «Προγραμματισμός Υπολογιστών σε Python». Το μάθημα είναι ελεύθερα προσβάσιμο και χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία του αντίστοιχου Πανελληνίως εξεταζομένου μαθήματος των ΕΠΑΛ.